ENERGIEKAARTJES

ADVIESGEVEND MEDIUM

NAOMI APACHI


Steeds GRATIS

ingestraald !!!

Per set van

5 stuks 10€

Wat zijn eigenlijk ingestraalde kaartjes?


Ingestraalde kaartjes, ook wel eens energiekaartjes genoemd, hebben altijd een positieve werking op lichaam en geest. Ze kunnen worden gebruikt voor zowel mensen als dieren, voor een woning of een zaak en je kunt er zelfs je flessen water mee instralen.


De kaartjes kunnen ook perfect worden gebruikt bij een zwangerschap, bij medicatie en bij het dragen van een pacemaker.


Let wel: de kaartjes vervangen geen medicatie. Ze kunnen wel een aanvulling zijn. Het gebruik van deze kaartjes kan geen enkele negatieve reactie uitlokken. Ze zijn totaal onschadelijk. Wel is het mogelijk dat bij het gebruik van de kaartjes de eerste dagen een lichte reactie kan optreden, omdat je lichaam en je geest nog moeten wennen aan de massa-energie. Als service worden de kaartjes altijd GRATIS ingestraald.Wat is de werking van ingestraalde kaartjes?


De kaartjes worden individueel ingestraald met een hoeveelheid massa-energie (door het bundelen van positieve energie), die ik als medium mag ontvangen van gene zijde. Ik hoef niet van tevoren te weten waarvoor je het kaartje nodig hebt. Alle kaartjes worden op dezelfde manier ingestraald, ongeacht waarvoor ze gebruikt zullen worden.


Vanaf het ogenblik dat je een kaartje gebruikt, zal de massa-energie ervan geleidelijk aan in je lichaam komen. Die energie werkt door op zowel lichamelijk als geestelijk vlak. Ze haalt zoveel mogelijk negatieve zaken uit je lichaam en zorgt op die manier voor jouw evenwicht en balans. Dankzij de kaartjes kun je opnieuw functioneren. Als de massa-energie voldoende negatieve energie die in jou zat heeft opgeslorpt, zal ze terugkeren naar het kaartje. Dat moet dan door mij persoonlijk ontladen worden en opnieuw voorzien worden van positieve massa-energie.Mogen gebruikte kaartjes doorgegeven worden?


Nee, dat mag absoluut niet! Op het moment dat je een kaartje bijvoorbeeld hebt gebruikt voor een persoon of een woning, dan blijft het kaartje werken voor diezelfde persoon of woning. Wat wel mag, is dat je bijvoorbeeld een kaartje dat je bij jezelf op je lichaam draagt, later onder een foto van je legt. Het blijft dan van jezelf, alleen gebruik je het op een andere manier. Dat geldt in 't algemeen voor de ingestraalde kaartjes: je houdt ze bij jou, maar kunt ze op verschillende manier gebruiken.Wat als die toch door anderen gebruikt worden?


Dan zal het kaartje nooit meer optimaal kunnen werken en ben je genoodzaakt het weg te gooien. Je moet jezelf dan van nieuwe kaartjes opnieuw voorzien.Waarvoor kunnen de kaartjes o.a. gebruikt worden?


Enkele specifieke mogelijkheden waarvoor je ze kunt gebruiken: * hoofdpijn (migraine) * depressie * vermoeidheid * stress * evenwicht van lichaam en geest * rugklachten * darmklachten * pijn in de onderbenen * slapeloosheid * snurken * slaapwandelen * gedragsstoornissen * concentratiestoornissen * hyperkinetisch gedrag * examenstress * vruchtbaarheid * op afstand helpen * gezond water * bescherming van de woning * de woning zuiveren * je zaak stimuleren * een verkoop stimuleren * enzovoort.Wat is de gebruiksduur van ingestraalde kaartjes?


De gebruiksduur is maximaal eenentwintig dagen, uitgezonderd de kaartjes die door mensen en/of dieren persoonlijk worden gebruikt. Die kunnen al na één, vijf of veertien dagen leeg zijn. Het is de bedoeling dat je volhoudt met de kaartjes te gebruiken tot je er eenentwintig dagen mee toekomt. Vanaf dan heb je een evenwicht bereikt tussen lichaam en geest. Uiteraard hoef je ze niet altijd te gebruiken, enkel wanneer je voelt dat je ze nodig hebt of bij moeilijke periodes in je leven.


Als je de opgeladen kaartjes niet meteen wenst te gebruiken, bewaar ze dan allemaal samen in een gesloten enveloppe. De maximale werking van eenentwintig dagen blijft gelden, tot op het ogenblik dat je de kaartjes gaat gebruiken. Leg de enveloppe nooit op een plaats waar belangrijke voorwerpen, foto’s of betaalfacturen liggen. En al helemaal niet boven op een televisie, een radio, een microgolfoven enzovoort waar zich een magneet, straling of een luidspreker in bevindt.Hoe kun je merken of deze werken of leeg zijn?


Je merkt het doordat je je stilaan beter en beter begint te voelen. Ook anderen merken dat op, je krijgt er misschien wel complimenten over. Stap voor stap groeit ook je zelfverzekerdheid, je wordt gemotiveerder om verder te gaan en iets te bereiken. Jijzelf moet het innerlijk en/of uiterlijk merken. Als je op een gegeven moment niet meer de gewenste resultaten verkrijgt, zijn de kaartjes leeg.


Je kunt ook proberen te voelen of er nog voldoende massa-energie aanwezig is in een bepaald kaartje. Of dat werkt, hangt af van hoe spiritueel je bent aangelegd.


Test voor de rechtshandigen: leg je kaartje met de tekening erop naar boven gericht op je linkerhand. Houd je hand ontspannen en spreid je vingers een beetje. Ga dan met je rechterhand boven je linkerhand op een heel kleine afstand van het kaartje voelen. Wat je kunt gewaarworden is warmte, koude, prikkelingen of tintelingen enzovoort. Duidelijk signalen die erop wijzen dat er nog massa-energie aanwezig is in het kaartje. Hoe minder je voelt, hoe meer energie eruit is.


Test voor de linkshandigen: doe net hetzelfde, alleen leg je het kaartje op je rechterhand en ga je voelen met je linkerhand.Hoe vaak kunnen kaartjes ingestraald worden?


De kaartjes worden altijd GRATIS ingestraald zolang als mogelijk is. Veel zal afhangen van het feit of het kaartje niet gescheurd is, hoe versleten het is en hoe ermee is omgegaan. Indien het kaartje niet meer ingestraald kan worden, krijgt het een etiket met een vermelding. Dan weet je dat het de laatste keer is dat het nog gebruikt kan worden. Daarna moet je het weggooien.


Belangrijk om weten: De massa-energie van gene zijde is te vergelijken met een erg sterke batterij die je nodig hebt om iets in werking te stellen. Zo kan alle negativiteit, stap voor stap, uit je lichaam gehaald worden. Op die manier zul je naderhand beter functioneren, de balans tussen lichaam en geest is hersteld en je krijgt opnieuw veel meer energie.


Wanneer je iets negatiefs wegneemt, moet je er iets positiefs tegenover stellen. Dat heeft te maken met het ontladen en opladen dat ik ook duidelijk in de boeken 'Boodschappen van gene zijde' - 'De glimlach van de ziel' & 'De kracht van intuïtie' beschreven heb. Om het beste resultaat te krijgen, is het belangrijk dat je eerst ontlaadt, vooraleer je gaat opladen. En dat is precies wat de kaartjes doen.


Let wel: ingestraalde kaartjes zijn geen wondermiddelen. Ze kunnen je helpen, maar blijf zelf ook realistisch met betrekking tot het resultaat.Nuttige tips alvorens de kaartjes te gebruiken:


- Plaats aan de achterzijde van ieder kaartje een etiketje waarop je iets kunt noteren. Dat is handig om achteraf te weten van wie welk kaartje was en waarvoor het werd gebruikt.

 

- Gebruik het kaartje op een manier waar je je zelf het beste bij voelt, afhankelijk van de klacht.

 

- Wanneer je op een bepaald moment ergens spontaan pijn zou krijgen, neem je je persoonlijke kaartje en houd je dat met de tekening rechtstreeks op je pijnlijke plek. Je zult merken dat de pijn langzaam begint af te nemen en zelfs volledig kan verdwijnen. Het kaartje is dan wel ineens helemaal leeg.

 

- Op het moment dat je lichaam en je geest in evenwicht zijn, zul je dat merken omdat je dan even geen behoefte meer hebt om de kaartjes bij je te dragen of omdat ze je te veel energie geven om goed te kunnen slapen. In dat geval neem je de kaartjes weg en laat je ze opnieuw GRATIS instralen. Bewaar ze vervolgens in een gesloten enveloppe en wanneer je ze nodig hebt, liggen ze voor je klaar.En totslot...


In de boeken 'Boodschappen van gene zijde' - 'De glimlach van de ziel' & 'De kracht van intuïtie' word al deze informatie over de ingestraalde kaartjes nóg uitgebreider uitgelegd.


Het gebruik van de kaartjes valt altijd onder één van de volgende noemers namelijk:

1. Persoonlijk gebruik bij mensen - gebruiksduur tussen één en eenentwintig dagen

2. Persoonlijk gebruik bij dieren - gebruiksduur tussen één en eenentwintig dagen

3. Persoonlijk gebruik bij een woning en/of zaak - gebruiksduur: eenentwintig dagen

4. Persoonlijk gebruik voor een woning getroffen door zwarte magie - gebruiksduur: eenentwintig dagen

5. Persoonlijk gebruik voor het instralen van water - gebruiksduur: eenentwintig dagen

6. Op afstand gebruiken voor mensen, dieren of persoonlijk succes - gebruiksduur: eenentwintig dagen


Door in de boeken 'Boodschappen van gene zijde' - 'De glimlach van de ziel' of 'De kracht van intuïtie' het onderdeel 'Ingestraalde kaartjes' te lezen, zul je in jezelf nóg meer inzicht krijgen over je eventuele klachten, hoe je de kaartjes zowel overdag als 's nachts dient te gebruiken alsook de werking ervan, notitie's over mogelijke opmerkingen en zaken die belangrijk kunnen zijn en totslot onder iedere noemer duidelijk een notitie over het aanbevolen gebruik & tip van de ingestraalde kaartjes.


Bestellen alsook herinstralen van de kaartjes:


Ieder setje bedraagt 10€ voor 5 stuks dus als je bv. 20€ opstuurt dan krijg je daarvoor uiteraard 10 kaartjes. Het komt erop neer dat je de centjes moet bijvoegen in de enveloppe indien je wenst bij te bestellen. Zorgt ervoor dat je een leeg papiertje om de centjes heen doet zodat je het er niet doorheen ziet (geen muntstukken opsturen)! Ingestraalde kaartjes zijn ook steeds verkrijgbaar op iedere beurs waar ik demonstraties, workshops en/of lezingen geef. Eveneens op plaatsen waar ik privé lezingen geef, deze bekom je persoonlijk bij mij.


Het instralen is GRATIS maar je moet wél je eigen verzendingskosten betalen!

- Neem twee identieke stevige enveloppes en voorzie ze van voldoende postzegels.

- Noteer op de eerste enveloppe alleen je persoonlijk adres, stop daarin gepast de centjes voor het aantal kaartjes die je wenst aan te krijgen en kleef deze enveloppe niet dicht.

- Noteer op de tweede enveloppe mijn adres: Heesstraat 23 - 3560 Lummen (Meldert), stop daarin de eerste enveloppe en kleef deze enveloppe goed dicht.

- Verzenden (nooit aangetekend) en enkele weken geduld hebben alvorens je jouw nieuwe ingestraalde kaartjes aankrijgt.


Het herinstralen is GRATIS maar je moet wél je eigen verzendingskosten betalen!

(het herinstralen word ook NOOIT op beurzen gedaan, opsturen is noodzakelijk)


Voorwaarden om de kaartjes GRATIS opnieuw te laten instralen

- Maak de ingestraalde kaartjes even schoon als de eerste keer (vuile kaartjes worden weggegooid).

- Neem twee identieke stevige enveloppes en voorzie ze van voldoende postzegels.

- Noteer op de eerste enveloppe alleen je persoonlijk adres, stop daarin de kaartjes die je opnieuw wilt laten instralen en kleef deze enveloppe niet dicht.

- Noteer op de tweede enveloppe mijn adres: Heesstraat 23 - 3560 Lummen (Meldert), stop daarin de eerste enveloppe en kleef deze enveloppe goed dicht.

- Verzenden (nooit aangetekend) en enkele weken geduld hebben alvorens je deze terug thuis ook gestuurd krijgt.Verzenden alsook ontvangen van de kaartjes:


Verzendingskosten voor het opsturen en ontvangen van de kaartjes zijn volledig voor jezelf. Het aantal kaartjes dat je bestelt heeft geen belang, of dat nu voor België of Europa is. De postzegels hebben een nummer. Dat nummer is hetzelfde voor België als voor de rest van Europa.


Genormaliseerd in België (maximaal 5 mm dik)

Zegel nummer 1 (maximaal 10 kaartjes)


Niet-genormaliseerd

Zegel nummer 2 (maximaal 25 kaartjes)

Zegel nummer 3 (maximaal 100 kaartjes)


Belangrijk: voor een verzending buiten België maar nog wel in Europa, mag er op de enveloppe die aan jezelf gericht is geen zegel gekleefd worden. Belgische zegels daarentegen dien je wél in eigen land aan te kopen. Voor landen buiten België zoals bijvoorbeeld Nederland, dienen 15€ bij te voegen én deze worden omgeruild naar belgische postzegels.